Historiemiljøet inviterer til filmkveldVebjørn Tandberg (A7), Bodø24.01.2017 18:00:0024.01.2017 15:15:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/historiemiljoet-inviterer-til-filmkveld.aspxHistoriemiljøet inviterer til filmkveld
Marin Master Camp 2017Studiested Bodø24.02.2017 16:00:0023.02.2017 09:00:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Marin-Master-Camp-2017.aspxMarin Master Camp 2017
Masterdag ved Fakultet for samfunnsvitenskapElias Blix (A13), Bodø23.02.2017 17:30:0023.02.2017 16:00:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/masterutdanning-fsv.aspxMasterdag ved Fakultet for samfunnsvitenskap

 

 

Nord er sykepleierstudent ved Nord- Min tipp-tipp oldefar er årsaken til at jeg kom til Norge, sier Truman Nord (23).http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nord-er-sykepleierstudent-ved-Nord.aspxNord er sykepleierstudent ved Nord
Utdanning er nøkkelen til de nye jobbeneNord-student Alice Øksheim (22) vil skape fremtidens verdier. Da trengs det stadig mer utdanning. http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Utdanning-er-nokkelen-til-de-nye-jobbene.aspxUtdanning er nøkkelen til de nye jobbene
Unik avtale sikrer spisskompetanse på blodprøvetakingSom eneste sykepleierutdanning i landet, har Nord universitet inngått avtale med Noklus. Avtalen sikrer at studentene får spisskompetanse på blodprøvetaking. http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Unik-avtale-sikrer-spisskompetanse-pa-blodprovetaking.aspxUnik avtale sikrer spisskompetanse på blodprøvetaking