Seminar om utfordringer og muligheter i læreryrketNord universitet, Auditorium Elias Blix (A13) - Bodø30.03.2017 12:00:0030.03.2017 08:00:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Seminar-om-utfordringer-og-muligheter-i-lareryrket.aspxSeminar om utfordringer og muligheter i læreryrket
Disputas: Christopher PresslauerAuditorium Petter Thomassen (A5), Nord universitet, Bodø31.03.2017 13:30:0031.03.2017 08:00:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Disputas-.aspxDisputas: Christopher Presslauer
Handelshøgskoledagen 201731.03.2017 13:30:0031.03.2017 09:00:00http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/HHdagen2017.aspxHandelshøgskoledagen 2017

 

 

Viser handlekraft for flere lærere- Min rolle er ikke å si hva kommuner og fylkekommuner skal gjøre for å skaffe flere lærere, men staten kan sikkert gjøre virkemidlene mer synlige for søkerne, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen. http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Viser-handlekraft-for-flere-larere.aspxViser handlekraft for flere lærere
Engage skal engasjere studentene- Verden trenger å ta bedre vare på gode ideer og norsk økonomi trenger flere ben å stå på, sier professor Roger Sørheim. Engage-senteret er åpnet. http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/ENgage-setter-studentene-i-sentrum.aspxEngage skal engasjere studentene
Ny bachelor i paramedic vil redde flere liv- Følelsen av å ha reddet et liv er ubeskrivelig sterk. Paramedic Hans Willy Finseth er sikker på at den nye bachelorutdanninga i prehospitalt arbeid vil bidra til færre dødsfall.http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Ny-bachelor-i-paramedic-vil-redde-flere-liv.aspxNy bachelor i paramedic vil redde flere liv