Einar Skarstad Egeland

Associate Professor Faculty of Biosciences and Aquaculture
E-mail:
einar.s.egeland@nord.no
Phone:
+47 400 69 069
Mobile:
+47 400 69 069
Office:
Bodø, Styrhuset 201

About me

Hovedverneombud for hele Nord universitet

Bakgrunn:
• Sivilingeniør, doktor ingeniør i organisk kjemisk analyse fra NTH (nåværende NTNU)
• Ansatt ved Høgskolen i Bodø (nå del av Nord universitet) i oktober 2002

Kompetanseområder: 

Fagområde grunnleggende kjemi, organisk kjemi, kromatografi, spektroskopi

Faglig tilhørighet:

Medlem av faggruppene Akvakultur (Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Mørkvedbukta, Bodø) og Legemidler og legemiddelhåndtering (Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Namsos)

Formidling:

​Fagansvarlig for kjemisk analyse, næringsmiddelteknologi og alger i Store norske leksikon (www.snl.no) og forfatter av en rekke artikler der

Undervisning/veiledning: 

​Underviser grunnleggende kjemi, organisk kjemi og kjemisk analyse på biologistudiet (Bodø) og farmasistudiet (Namsos)
Veileder masterstudenter

Forskning: 

Forskningsområde algepigmenter (karotenoider og klorofyller) og organisk-kjemisk analyse

Publikasjoner: 

​Link til Cristin

Se også Store norske leksikon​