Elisabet Carine Ljunggren

Dean Faculty of Social Sciences
E-mail:
elisabet.c.ljunggren@nord.no
Phone:
+47 75 51 75 73
Mobile:
Office:
Bodø, Hovedbygning 3015

About me

Jeg arbeidet på Nordlandsforskning fra 1991-2016, er nå professor i organisasjon og ledelse. Jeg forsker innovasjon og entreprenørskap – og kjønn i dette. Jeg underviser i organisasjonspsykologi og veileder bachelor-,  master- og doktorgradsstudenterI’ve been working at Nordland Research Institute 1991-2016. I’m professor in organization and leadership. My research interests are innovation, entrepreneurship and the gender dimensions of these. I teach organizational psychology and I supervise Bachelor, -Master, and -Doctoral students.