Gunhild Birgitte Sætren

Associate Professor Nord University Business School
E-mail:
gunhild.b.satren@nord.no
Phone:
+47 74 82 37 27
Mobile:
93249905
Office:

About me

Dr Gunhild B Sætren har omfattende erfaring med sikkerhet og psykologi generelt med hovedfokus på human factors og sikkerhetsledelse. Hun har også ekspertkompetanse på feltene trafikksikkerhet og trafikkopplæring.

Videre har hun vært leder for flere forskningsprosjekt og publisert på temaet bruk av simulator og simulering i undervisning og hvorvidt det kan gi et godt læringsutbytte med fokus på gode læringsprosesser​.

Gunhild B Sætren ble tildelt Læringsmiljøprisen 2022 ved Nord universitet.Teaching

-Jeg har emneansvaret for faget "human factors og sikkerhetsledelse" ved masteren Beredskap og Kriseledelse hvor jeg er spesielt opptatt av å forstå hvordan man kan jobbe godt med å håndtere uventede hendelser i høyrisikobransjer og menneskelige feil.Research

Forskningsfeltet er hovedsaklig sikkerhet og psykologi samt læring og undervisning med bruk av simulator. 
Eksempler på forskningstemaer med publiseringer er:
-situasjonsforståelse og krypende krise
-kriseledelse, sikkerhetsledelse og psykologisk trygghet
-læringsprosesshjul for opplæring i høyere utdannelse
-innføring av automatisert teknologi og menneskelige faktorer
-organisasjonsendringer og endringsledelse
-sikkerhet i endringer i høyrisikobransjer
-bruk av simulator i trafikkopplæring
-trafikksikkerhet og føreropplæring for tohjulinger