Linda Kristin Evenset

Advisor Faculty of Biosciences and Aquaculture
E-mail:
linda.k.evenset@nord.no
Phone:
74112033
Mobile:
Office:
STEA 105

About me

Eksamenskontor Steinkjer. 
Studieveileder for FBA - Steinkjer med ansvar for master i biovitenskap - terrestrisk økologi og naturforvaltning og årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn. 

Studieveiledning
Studentrekrutering
Sensorer
Eksamensgjennomføring