Ove Nicolaisen

Associate Professor Faculty of Biosciences and Aquaculture
E-mail:
ove.nicolaisen@nord.no
Phone:
+47 75 51 74 77
Mobile:
Office:
Bodø, Hoved Campus 2114

About me

Bakgrunn:
Cand. Scient, zoologisk økologi, Universitetet i Bergen, 1996
Fagkonsulent, Reindriftsforvaltningen Nordland, 1998 – 2000
Forsker, Nordlandsforskning, 2002 - 2005
Forsker, Høgskolen i Bodø, 2005 - 2010
Forsker, Universitetet i Nordland, 2011 – d.d.

Kompetanseområder:
Ferskvannsøkologi
Marine fiskelarver
Produksjon av torskeyngel
Utforming av eksperimenter(eksperimentell design) og statistisk analyse

Undervisning/veiledning:
BI 224F Scientific methods
AK 224F Bacheloroppgave
BI 300 F Scientific communication and methods

Forskning:
Effekter av miljøfaktorer på fiskelarverEksperimentell design og metoder for optimalisering av fiskeproduksjon

Publikasjoner:
​Link til Cristin