Roger Grostad

Overingeniør Kommunikasjonsenheten
E-mail:
roger.grostad@nord.no
Phone:
+47 74 11 20 73
Mobile:
+4795054643
Office:
A 115

About me

Arbeidsområder:

  • Intranett
  • SharePoint
  • Prosjektrom
  • Digital kartløsning
  • Fotoware
  • PowerApps
  • Teams