Employee photo: Heidi Haavan Grosch

Heidi Haavan Grosch

Assistant Professor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Study location
Levanger
Office
Levanger, E Pav3 3-109