Employee photo: Janne Vik Lossius

Janne Vik Lossius

Assistant Professor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Study location
Bodø
Office
CA3438

Har jobbet som edagoggående skole. Har også bakgrunn som dramalærer/teaterpedagog for Vågan kulturskole/kommune.

Jobber også med å utvikle og gjennomføre DKS produksjoner for Bodø kulturskoledrama som læringsform i grunnskolelærerutdanningen.

Underviser barnevern og sosionom i drama i aktivitetsfag.