Morten Einar Edvardsen

Associate Professor
Faculty of Education and Arts
Areas of expertise
Leadership, ICT, Organisational development, Library guicance, Digital teaching tools, Primary and secondary school teacher education, School management, Entrepreneurship, Quality assurance system
Faggruppeleder grunnskolelærerutdanningen
Master grunnskolelærerutdanning
Samlingsbaserte utdanninger
BAENG - engelsk
PfDK - profesjonsfaglig digital kompetanse
Kvalitetsutvikling
Profilering
EVU
Forsknings - og utviklingsarbeid
Forskningsgrupper:
Teknologi og læringsmiljø
Skoleheimshistorie
Organisasjon og ledelse
Pedagogikk og ledelse
Skolen i samfunnet
Spesialpedagogikk og entreprenørskap
Rektorutdanningen
Rådgivning
Vmentor
Kvalitetsutvikling og ledelse
Teknologi og læringsmiljø
Team og teamutvikling
Lærende nettverk
Profesjonelle læringsfellesskap
Ledelse og eierskap
Endringsledelse
2017
Writing Frames and Adaptive Education 2017,;Kjelen, Hallvard; Edvardsen, Morten Einar; Flatraaker, Lisbeth; Bratteng, Sylvi; Jensvoll, Maja Henriette