Employee photo: Ruta Zabityte Andreassen

Ruta Zabityte Andreassen

Assistant Professor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Study location
Bodø
Office
Bodø, Hovedbygning 3414