Terje Andreas Mathisen

Vice-Dean
Nord University Business School
Study location
Bodø
Office
CAA202
Areas of expertise
Economics, Transport economics, Transport and communications, Competitive strategy, Cost analysis, Pricing, Applied economics

Mathisen teaches courses in economics. He supervises at the bachelor and master level. He currently has three PhD candidates.

2020
2022
Infrastrukturutvikling langs kysten stiller med handikap 2022,;Bardal, Kjersti Granås; Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle
Car choice and fiscal policies in Italy and Norway: a scenario analysis based on stated‐choice data 2022,;Scorrano, Mariangela; Mathisen, Terje Andreas; Danielis, Romeo; Simsekoglu , Ozlem; Marinelli, Giuseppe
Psychological predictors of intention to purchase a BEV: A comparison between Italy and Norway 2022,;Simsekoglu , Ozlem; Scorrano, Mariangela; Mathisen, Terje Andreas; Danielis, Romeo; Marinelli, Giuseppe
Car choice in Norway and Italy. A comparison of car drivers’ preferences and attitudes via a hybrid mixed choice model 2022,;Scorrano, Mariangela; Mathisen, Terje Andreas; Danielis, Romeo; Simsekoglu , Ozlem; Marinelli, Giuseppe
2021
Kritisk viktig, men samfunnsøkonomisk ulønnsomt 2021,;Bardal, Kjersti Granås; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Kritisk viktig, men samfunnsøkonomisk ulønnsomt … 2021, Samferdsel:;Bardal, Kjersti Granås; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas; Østbye, Stein
Nedleggelsen av Samferdsel: Dårlig nytt for norsk forskningsformidling 2021, Samferdsel:;Welde, Morten; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Jørgensen, Finn; Tveter, Eivind
2017
2016
Accreditation in a differentiated duopoly 2016,;Grepperud, Sverre; Mathisen, Terje Andreas
Den omstridte flypassasjeravgiften:Dårlig begrunnede motargumenter 2016, Samferdsel:;Haanshuus, Sindre; Jodalen, Torkel; Mathisen, Terje Andreas
Quality regulation in a differentiated transport duopoly 2016,;Clark, Derek John; Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas
En mulig milliard-smell for sjømateksporten 2016, Samferdsel:;Nilssen, Frode; Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle
Effektivitetspress og flysikkerhet 2016, Samferdsel:;Qaisar, Khan; Ted, Selnes; Mathisen, Terje Andreas
2015
Merkelojalitet blant norske bileiere 2015, Magma forskning og viten: s. 76-85;Jørgensen, Finn; Pedersen, Hassa; Mathisen, Terje Andreas
Lakseeksporten øker kraftig: 130 vogntog fylles daglig - press på veger og ferjer 2015, Norsk Sjømat: s. 42-44;Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Mathisen, Terje Andreas; Nerdal, Stig
Marginalkostnader i ferjedriften 2015,;Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle
Et nyttig prosjekt 2015, Avisa Nordland:;Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
2014
Samarbeid i luften 2014, Dagens næringsliv: s. 29-29;Clark, Derek John; Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje
En ikke udelt vellykket fastlandsforbindelse 2014, Samferdsel: Volum 53 s. 4-5;Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Mathisen, Terje; Løvland , Jarle
Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast) : erfaringer etter 6 års drift 2014,;Solvoll, Gisle; Løvland , Jarle; Mathisen, Terje; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Lakseeksporten øker kraftig: 130 vogntog fylles daglig 2014, Samferdsel: Volum 53 s. 6-7;Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Mathisen, Terje Andreas; Nerdal, Stig
The academic literature on intermodal freight transport 2014,;Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Mathisen, Terje
Transportstrømmer av fersk laks og ørret fra Norge 2014,;Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Nerdal, Stig; Runderem, Oddvar; Alteren, Lene; Mathisen, Terje Andreas
2012
Generalized transport costs in intermodal freight transport 2012,;Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Mathisen, Terje; Jørgensen, Finn
2010
Global entrepreneurship monitor. Entreprenørskap i Norge 2009 2010, Nord universitet:;Bullvåg, Erlend; Kolvereid, Lars; Mathisen, Terje; Åmo, Bjørn Willy
Elbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser 2010, Nord universitet:;Solvoll, Gisle; Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas
Statkraft i Midt-Norge. Samfunnsnytte og lokal betydning 2010, Nord universitet:;Solvoll, Gisle; Kjærland, Frode; Mathisen, Terje Andreas
Bruk av elbiler - Forventninger og tilfredshet 2010, Nord universitet:;Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle; Smith, Kristin Haugland
Travel distance and optimal fare and quality supply schemes 2010,;Jørgensen, Finn; Larsen, Berner; Mathisen, Terje Andreas
Reconsidering the Regional Airpoprt Network in Norway 2010,;Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Elbilen ? en løsning med komplikasjoner 2010, Samferdsel: Volum 49 s. 14-15;Solvoll, Gisle; Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas
2009
Statkraft i Finnmark. Samfunnsnytte og lokal betydning 2009, Nord universitet:;Kjærland, Frode; Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle
Statkraft i Nord-Norge. Samfunnsnytte og lokal betydning 2009, Nord universitet:;Kjærland, Frode; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Luftslottet i Drevjadalen 2009, Rana Blad: s. 10-11;Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Slik vil de ha det i Nordland 2009, Lofotposten: s. 12;Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Ferskfisktransporter fra Norge til Kontinentet -Transportstrømmer og utfordringer ved bruk av intermodale transportopplegg 2009,;Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle; Nerdal, Stig; Jørgensen, Finn; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Intermodal Transport of Fresh Fish 2009,;Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle
Service elements in the ferry industry 2009,;Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Kommunale småflyplasser bør klare seg selv 2009, Samferdsel: Volum 48 s. 10-11;Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas; Kjærland, Frode
Næringsliv og samferdsel 2009, Avisa Nordland: s. 19;Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
2008
Hurtigbåttilbudet i Nordland - Rutestandard og økonomi 2008, Nord universitet:;Jørgensen, Finn; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Verdsetting av fergetilbudet i Norge 2008, Nord universitet:;Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle
Ny lufthavn kan gi vekst på Helgeland 2008, Samferdsel: Volum 47 s. 4-5;Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Næringslivet vil ha veg og jernbane 2008, Samferdsel: Volum 47 s. 6-7;Solvoll, Gisle; Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas
Drivstoffavgift til besvær 2008, Avisa Nordland: s. 15;Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
2004
Busstakstene skyter i været 2004, Samferdsel:;Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas