Morten Einar Edvardsen

Assistant Professor Faculty of Education and Arts
E-mail:
morten.e.edvardsen@nord.no
Phone:
+47 75 05 78 23
Mobile:
+4795254160
Office:

About me

Faggruppeleder grunnskolelærerutdanningen

Master grunnskolelærerutdanning
Samlingsbaserte utdanninger
BAENG - engelsk
PfDK - profesjonsfaglig digital kompetanse
Kvalitetsutvikling
Profilering
EVU
Forsknings - og utviklingsarbeid

Forskningsgrupper:
Teknologi og læringsmiljø
Skoleheimshistorie

Teaching

Organisasjon og ledelse
Pedagogikk og ledelse
Skolen i samfunnet
Spesialpedagogikk og entreprenørskap
Rektorutdanningen
Rådgivning
Vmentor
Kvalitetsutvikling og ledelse

Research

Teknologi og læringsmiljø
Team og teamutvikling
Lærende nettverk
Profesjonelle læringsfellesskap
Ledelse og eierskap
Endringsledelse