Terje Andreas Mathisen

Vice-dean Nord University Business School
E-mail:
terje.a.mathisen@nord.no
Phone:
+47 75 51 76 37
Mobile:
+4795911075
Office:
CAA202

About me

Mathisen er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen Nord universitet (HHN). Han har doktorgrad fra Handelshøgskolen i Bodø og har tidligere arbeidet som oppdragsforsker først ved Sintef og senere ved Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB) AS. Mathisen har vært gjesteforsker ved det tekniske universitetet i Delft (Nederland) og ved Universitetet i Genova (Italia). Han har vært prodekan for forskning og utvikling ved HHN siden 2017. 


Teaching

Mathisen underviser i en rekke emner som tar utgangspunkt i samfunnsøkonomisk teori. Kursene går på både bachelor- og masterprogrammene ved HHN. 

Han underviser i de obligatoriske emnene Anvendt økonomi på bachelor og Strategisk analyse på master. Han har tidligere vært ansvarlig og bidratt på ulike emner innen logistikk og transportøkonomi. 

Mathisen har veiledet en rekke studentoppgaver på bachelor og masternivå. Han er hovedveileder for tre doktorgradskandidater.

Research

Mathisen har mer enn 30 fagfellevurderte publikasjoner i både nasjonale og internasjonale tidsskrifter og antologier. 

Forskningen omhandler anvendelse av mikroøkonomisk teori for analyse av ulike samfunnsutfordringer. Herunder er temaene konkurranse, kostnadsanalyse, markedsregulering og samfunnsøkonomiske vurderinger av spesiell interesse. Han har hovedsakelig studert problemstillinger knyttet til transport, men har også forsket på utdanning og helse.