Tone Stuler Myhre

Assistant Professor Faculty of Education and Arts
E-mail:
tone.s.myhre@nord.no
Phone:
+47 74 02 25 23
Mobile:
Office:
Levanger, G Nordlåna 3202

About me

Jeg er for tiden fulltids stipendiat i engelsk. Mitt forskningsområde er språklæring (muntlighet) utenfor klasserommet (uteskole) på ungdomstrinnet. Mer spesifikt ser jeg på emotions og fluency. 

Jeg har vært fast ansatt ved Nord universitet siden 01.08.2012. Jeg har undervist både på 1-7 og 5-10- utdanningene og vært seksjonsleder for engelskseksjonen. Emnene jeg har undervist i er engelsk grammatikk og uttale, den engelskspråklige verden med hovedvekt på britisk og amerikansk kulturkunnskap samt engelsk fagdidaktikk (Teaching English as a Foreign Language).

Jeg har i tillegg planlagt og hatt ansvaret for mange studieturer for våre engelskstudenter til Det Norske Studiesenteret i York i Storbritannia.`

Siden januar 2019 har jeg vært bosatt i London ifm doktorgradsarbeid og for tiden er jeg visiting PhD student ved Birkbeck College, University of London.

Research

Engelsk muntlighet er hovedområdet i doktorgradsarbeidet mitt. Jeg er interessert i hvordan elever følelesesmessig opplever å lære engelsk muntlighet ved å se på språkangst, språkglede og motivasjon. I tillegg har doktorgarden fokus på fluency.