Canvas

Nord universitet bruker læringsplattformen Canvas.

Nord universitet tar i bruk Canvas fra studieåret 2018-2019. Canvas er et nytt og oppdatert læringsstøttesystem som studentene skal bruke aktivt i studiene. Her skal du kunne gjøre innleveringer, tester og finne annet relevant faglig innhold knyttet til de emnene du følger.  

​Det er egen pålogging til Canvas (se også rosa knapp øverst på siden): https://canvas.nord.no

Last ned Canvas-appen til din telefon: