Krise og beredskap

Finn informasjon om hvor og hvem du skal varsle hvis det skjer en ulykke, en krisesituasjon eller annen alvorlig hendelse.

Slik varsler du

  • Du må først ringe nødetatene: Brannvesen (ring 110), Politi (ring 112) og Ambulanse (ring 113).
  • Når nødetatene er varslet, ringer du til beredskapsledelsen ved Nord universitet: 99 36 40 00.
  • Husk at alle har plikt til å melde ifra dersom de blir oppmerksomme på en ulykke, krisesituasjon eller annen alvorlig hendelse.

Nord universitets beredskapsledelse

Beredskapsledelsen skal alltid varsles ved ulykker og situasjoner som utgjør en fare for ansatte, studenter, forurensning av ytre miljø eller omdømmetap.​ Beredskapsledelsen når du på telefon 99 36 40 00.

Mer informasjon – sikresiden.no

Nettstedet sikresiden.no gir opplæring og hjelp om hva du skal gjøre i en krisesituasjon og hva du kan gjøre forebyggende. Nettstedet er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler. Du kan velge Nord universitet som tilhørighet for tilpasset informasjon på norsk og engelsk.

Førstehjelp og hjertestarter

Vegghengte førstehjelpskofferter er plassert på godt synlige og lett tilgjengelige plasser ved alle våre studiesteder.

I det offentlige hjertestarterregisteret kan du finne nærmeste hjertestarter.

Samtale med studentrådgiver i Studentinord

I løpet av studietida kan du oppleve situasjoner som kan være vanskelig å finne ut av på egen hånd.

Du kan snakke med en studentrådgiver i Studentinord om alle slags utfordringer i studentlivet Ofte er det lurt å snakke med noen om ting du strever med før utfordringen vokser til et problem. Tjenesten er gratis, og rådgiverne har taushetsplikt.

Eksempler på tema kan for eksempel være:
Personlige utfordringer som relasjonsvansker, kjærlighetssorg, sosial mestring og stress.
Studierelaterte vansker knyttet til motivasjon, forsinkelse, konsentrasjonsvansker, eksamensangst eller tidsplanlegging.
Økonomiske forhold som studielån, gjeld og ytelser fra NAV.
Andre utfordringer som rus, spiseforstyrrelser, angst eller depresjon.

Studentrådgiverne kan også bistå studenter som opplever en krisesituasjon.

Du kan booke samtale med studentrådgiver ved ditt studiested på nettsidene til Studentinord.