Alyssa Marie Kvalvaag

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
alyssa.m.kvalvaag@nord.no
Tlf:
+4775517518
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E324

Om meg/bakgrunn

Alyssa Marie Kvalvaag er doktorgradsstipendiat i sosiologi og forsker på hvordan integrering av tilflyttere representeres i Nord-Norge (Nordland) med fokus på lokale policy, avisartikler og innvandrerperspektiver. Hun er tilknyttet faggruppe Velferd og sosiale relasjoner.  Kvalvaag er bokanmeldelsesredaktør ved den Nordic Journal of Migration Research og medlem av den første kohorten til IMISCOE PhD Academy.​​

Utdanning: Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet​, Universitetet i Sørøst-Norge; Bachelor i sosialt arbeid, Cornerstone University (USA)

Forskningsinteresser: migrasjon; integrering; menneskerettigheter; kritisk teori

Medlemskap: IMISCOE PhD Academy; Forskerskolen PROFRES; International Sociological Association; European Sociological Association; Norsk sosiologforening; Forskningsgruppe i sosialt arbeid, Nord universitet; Forskningsruppe i kjønn, etnisitet og likestilling (KEL), Nord universitet

Utvalg: Forskningsutvalget - Fakultet for samfunnsvitenskap​

ORCiD: 0000-0001-5026-4475

Språkkompetenase: engelsk (morsmål); norsk (B2-C1)