Dominik Emil Dross

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
dominik.e.dross@nord.no
Tlf:
+4775517325
Mobil:
Kontor: