Ellen Marie Helskog Want

Seniorrådgiver Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
ellen.h.want@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 61
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3013B

Om meg/bakgrunn

Administrativ oppfølging av faggruppen Velferd og sosiale relasjoner

Utbetaling av honorar vedr sensur

Behandling av Reiseregninger ESS