Eva Helene Johnsen Aglen

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
eva.j.aglen@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 76
Mobil:
90977071
Kontor: