Eva Vedvik

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
eva.vedvik@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 97
Mobil:
Kontor:
NAM3 3209