Hans Petter Saxi

Professor emeritus Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
hans.p.saxi@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 42
Mobil:
Kontor:
Bodø, Samfunnet 419

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Etter å ha tatt hovedfagseksamen i Samfunnsvitenskap ved universitetet i Tromsø i 1982, arbeidet Saxi ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i Alta. I 1985 dro han til Bodø, der han underviste ved Høgskolen i Bodø i samfunnsvitenskap. Fra 1988 til 1992 arbeidet han som spesialrådgiver i Nordland fylkeskommune, med organisasjonsutvikling og kommuneplanlegging. Han vendte tilbake til Høgskolen i Bodø i 1992, og har vært der siden. Han har hatt flere forskeropphold i USA, ved Universitetet i Indiana og ved Universitetet i Berkeley. Han har også vært gjesteforsker ved Universitetet i Cordoba, Argentina.

Kompetanseområder:
Saxi har forsket på effekter av organisatoriske reformer i kommuner og fylkeskommuner. Tidligere har han også forsket på ressursforvaltning og regional utvikling.

Undervisning/veiledning:
Saxi har utviklet og undervist i kurs i Politisk teori, Komparativ politikk, Offentlig politikk og vitenskapsteori. Tidligere har han også undervist i organisasjonsteori.

Forskning:
I 2008 forsvarte Saxi sin dr. polit avhandling ved Universitetet i Tromsø om effektene av at noen norske byer og fylkeskommuner hadde erstattet formannskapsmodellen. Han har også gjort studier av andre reformer i kommuner og fylkeskommuner, av regional utvikling og av ressursforvaltning.
Hans siste publikasjoner er:
- “Presidentialisation at sub-national level in Norway”, i  Persson, Thomas og Matti Wiberg (red.) ”Parliamentary Government in the Nordic Countries at a Crossroads” 2011.                                     
- “Parliamentarism in Norwegian Regions: Majority Rule and Excluded Opposition” i Local Government Studies No. 2 2014.
- Han har også vært leder for et forskningsprosjekt om effektene av å innføre parlamentarisme i byer og fylkeskommuner for Kommunal og innovasjonsdepartementet, som ble avsluttet i 2014. Prosjektrapporten heter ”Parlamentarisme i norske byer og fylkeskommuner i sammenlignende perspektiv”

Publikasjoner:
​​Link til Cristin