Heidi Haug Fjone

Førstelektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
heidi.h.fjone@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 58
Mobil:
91616785
Kontor:
NAM1 2124
Kompetanseområder
Forskningsgruppe psykisk helse