Helena Sofia Gomes Costa

Universitetslektor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
helena.s.costa@nord.no
Tlf:
Mobil:
Kontor:
Bodø, Torggården 404