Jannike Lie Karlstad

Stipendiat Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
jannike.karlstad@nord.no
Tlf:
75517503
Mobil:
75517503
Kontor: