Kaja Helene Stang Opsahl

Førstekonsulent Studieavdeling med stab
E-post:
kaja.h.opsahl@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 09
Mobil:
Kontor: