Leslie Robert Noble

Professor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
leslie.r.noble@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 45
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2004