Line Haaland-Johansen

Universitetslektor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
line.haaland-johansen@nord.no
Tlf:
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 340615

Om meg/bakgrunn

Erfaring
​Fra januar 2023: Fast ansatt som universitetslektor i logopedi, Nord universitet​, Bodø​.
11.2017-04.2022: Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på logopedi, FLU, Nord universitet.
1996-2023: Logoped/seniorrådgiver, afasiteamet, Statped​.
1995: Forskningsassistent, Stiftelse for helsetjenesteforskning​, Ahus​​.

Kompetanseområde
Logopedi med særlig vekt på afasi og andre ervervede vansker med språk og kommunikasjon.

Utdanning
Arbeider med en doktorgrad: Profesjonsvitenskap​ med fokus på afasilogopedi (Nord universitet).
1995: Utdannet logoped ved Spesiallærerhøgskolen​ (UiO, Oslo).​

Omslag med farger i lys og mørk lilla​​
​​Undervisning/veiledning

Involvert i undervisning, veiledning og planlegging ved masterstudiet i logopedi ved Nord universitet. Første studieår: Underviser på emnet SPD5010: Ervervede språk-, tale-, kommunikasjons- og svelgevansker, især relatert til afasi, (ervervet) taleapraksi, ervervede lese- og skrivevansker, samt teknologi for tilgjengelighet, deltakelse og språklig øving hos voksne, i tillegg til tematikk relatert til evidensbasert praksis, dokumentasjon av praksis og andre praksisnære problemstillinger. Andre studieår: Veileder på masteroppgaver i​​ afasi og andre ervervede vansker, samt andre logopediske tema.​