Maiken Nilsen Stensaker

Stipendiat Handelshøgskolen
E-post:
maiken.n.stensaker@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 75
Mobil:
Kontor:
Bodø, Mørkvedgården 260

Om meg/bakgrunn

PhD stipendiat ​ved HHN i faggruppen for innovasjon og entreprenørskap og ved Engage SFU
 
Du finner meg i 2. etg på Mørkvedgården kartlenke til mitt kontor.