Martin Aune Nilsen

Avdelingsingeniør Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
martin.a.nilsen@nord.no
Tlf:
+47 74 02 28 42
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2084