Michael Allen Patten

Professor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
michael.a.patten@nord.no
Tlf:
+4774022822
Mobil:
Kontor:
SETEP P 336