Nezihat Bakar-Langeland

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
nezihat.bakar-langeland@nord.no
Tlf:
+4775517364
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3037