Ørjan Hagen

Faggruppeleder Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
orjan.hagen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 52
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hoved Campus 2086