Rolf Terje Kroglund

Førstelektor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
rolf.t.kroglund@nord.no
Tlf:
+47 74 11 21 41
Mobil:
Kontor:
STEB 335