Sissel Marit Jensen

Seniorrådgiver Forskning og utvikling
E-post:
sissel.m.jensen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 04
Mobil:
Kontor:
Bodø, Administrasjonsbygg 3.ETG

Om meg/bakgrunn

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Administrativ koordinering ph.d.-utdanningene
  • Sekretær for Kvalitetsforum for ph.d.
  • Utreder saker vedrørende ph.d. til forskningsutvalget og styret
  • Internasjonalisering – ph.d.
  • Generell forskningsadministrasjon

​Annet:

  • Representant for tekn./adm.-ansatte i universitetsstyret fra høst 2019
  • Deltar i Forum for forskerutdanning i regi av UHR