Siv Grav

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
siv.grav@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 21
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Jeg innehar rollen som studieprogramansvarlig (SPA) for master i psykisk helsearbeid.  Jeg er representant i det lokale utdanningsutvalget for FSH. De siste årene har jeg  vært FSH sin fakultetstillitsvalgte i forskerforbundet ved Nord universitet. I tillegg er jeg lokal politiker og sitter i kommunestyret.
Før jeg begynte på høgskolen i Nord-Trøndelag og senere Nord universitet jobbet jeg som sykepleier i kommunale hjemme- og omsorgtjenester og etterhvert i sykehus som psykiatrisk sykepleier i akutt psykiatrisk sengepost.
Jeg er opptatt av relasjoner mellom folk. Forsknings- og utdanningsarbeid bør formidles på en slik måte at det styrker relasjonene mellom folk, fag og forskning.

Bakgrunn

Utdanning:
 • 2018 Corse Devloping Doctoral Supervision, conducted by the University of Agder, Nord and Stavanger.
 • 2013 Disputas for graden Dr.phil. ved Mittuniversitetet, avdeling for helsevitenskap.
 • 2006 Mastergrad i helsefag. Ved universitetet i Tromsø
 • 2002 Videreutdanning i veilednings- og konsultasjonsmetodikk del 2. Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • 2001 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Ved NTNU
 • 2000 Videreutdanning i veilednings- og konsultasjonsmetodikk del 1. Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • 1996-1998 Avlagt eksamen i videreutdanning i psykiatrisk sykepleie. Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • 1989-1992 Offentlig godkjent sykepleier. Ved Namdal sykepleierhøgskole.
 • 1991 Eksamen philosophicum. Ved NTNU.
Yrkeserfaring:
 • 2016- 100% st. 1. amanuensis. Nord Univeristet.
 • 2013-2015 100 % st. 1. amanuensis. Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • 2006-2013 100 % st. Lektor. Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • 2002-2003  Kursleder for etterutdanningskurs i psykisk helsearbeid for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, Olav Duun videregående skole.
 • 2001-2006 Høgskolelærer (50 % st.). Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • 1998-2002 100% st. Psykiatrisk sykepleier ved sykehuset Namsos
 • 1992-98 53,52 % st. Off.godkj.sykepleir ved sykehuset Namsos
 • 1992-93 50% st. Off.godkj.sykepleir ved Namdalseide sykeheim
 • 1992-96 div. vikariat og vakter ved hjemmesykepleien i Namsos kommune


Undervisning/veiledning

Jeg underviser  og veileder ved ulike utdanninger og nivå i fakultetet på temaene: Grunnleggende kvalitative og kvantitative metoder, akademisk skriving, litteraturstudie, kritisk tenkning og vurdering av forskning, psykisk helse (historie, etikk og ulike perspektiver), sosial støtte (helsefremming), eldres psykisk helse (depresjon, demens og delir), kommunikasjon (samtalen og relasjonen) og miljøterapi.

I tillegg er jeg opptatt av praksislæring og prosjektarbeid.

Forskning

Deltaker i forskningsgruppa Psykisk helse ved fakultetet og er assosiert medlem i to andre.

I mitt doktorgradsarbeid har jeg brukt data fra Helse undersøkelsen i Nord-Trøndelag HUNT) for å se på sammenhenger mellom depresjon, personlighet og sosial støtte i den eldre befolkninga.

Jeg deltar i et eksternfinasert prosjekt om "mekling som metode i foreldretvistesaker brakt inn for retten". Data innsamlingen er avsluttet. I samarbeid med prosjektmedarbeiderne skal det skrives artikler knyttet til intervju av foreldre og observasjoner fra rettsforberedende møter. Mekling som metode har blandt annet barnets beste som fokus.

Jeg jobber nå med prosjektering av et nytt prosjekt knyttet til HUNT-data hvor fokus er depresjon og recovery. Prosjektet ble presentert på den internasjonale konferansen: Refocus on Recovery i Nottingham høsten 2019.