Tonje Kristin Markussen

Seniorrådgiver Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
tonje.markussen@nord.no
Tlf:
75 51 79 67
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2467