Wiebke Kallweit

Seniorrådgiver Forskning og utvikling
E-post:
wiebke.kallweit@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 72
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 1503

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Bachelor of Science (B.Sc.) i geovitenskap, Universitetet i Göttingen, Tyskland 2006
Diplom i geovitenskap, Universitetet i Göttingen, Tyskland 2008
Stipend ved "European graduate college Europrox", Universitetet i Bremen, Tyskland 2008 - 2011
Doktorgrad (Dr. rer. nat.) i geovitenskap, Universitetet i Bremen, Tyskland 2011
Rådgiver og vitenskapelig medarbeier (fagområde "Environmental fate and modelling") ved knoell Germany GmbH, Mannheim, Tyskland 2012 - 2019
Seniorrådgiver i åpen forskning, Universitetsbiblioteket, Nord universitet 2019 - 

Forskning: 
Doktorgradsavhandling: „Terrigenisk klimasignaler fra dypsjø sedimenter: Innsikter fra uorganisk og organisk geokjemi “

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
Forskningsstøtte: Åpen tilgang, open access, Nord Open (vitenarkiv), bibliometri