Yousri Abdelmutalab Ahmed Abdelhafiz

Stipendiat Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
yousri.abdelhafiz@nord.no
Tlf:
Mobil:
Kontor:
Bodø, Torggården 407