Digital forretningsutvikling

​​I en verden som er i stadig forandring er det kritisk at virksomheter har ansatte som søker etter nye løsninger, forretningsidéer og en enda mer effektiv forretningsdrift. I dette emnet vil vi fokusere på digitalisering, innvirkningen av digitalisering på virksomheter, ledelse og forretningsutvikling. Dette gir deg kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke en virksomhets konkurranseposisjon i en verden som krever og vil kreve mer digitalisering og bærekraft.

Beskrivelse av studiet

​​I en verden som er i stadig forandring er det kritisk at virksomheter har ansatte som søker etter nye løsninger, forretningsidéer og en enda mer effektiv forretningsdrift. I dette emnet vil vi fokusere på digitalisering, innvirkningen av digitalisering på virksomheter, ledelse og forretningsutvikling. Dette gir deg kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke en virksomhets konkurranseposisjon i en verden som krever og vil kreve mer digitalisering og bærekraft.

​​Oppstart v​​år 23​
Søknadsfrist utløpt

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha tilegnet seg:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om effektene av den digitale transformasjon av virksomheter og markeder
 • Ha kunnskap om muligheter og utfordringer relatert til digitalisering i virksomheter
 • Ha kunnskap om forholdet mellom forretningsstrategi, digitalisering og bærekraft
 • Ha kunnskap om hvordan organisasjoner og ledelsen påvirker og blir påvirket av digitalisering og bærekraft.

Ferdigheter

 • Kan identifisere, vurdere hvordan digitalisering kan bidra til å realisere driftsmessige og markedsmessige gevinster.
 • Kan analysere bedriftens ressurser og forretningsutviklingsmuligheter.
 • Kan analysere og modellere forretningsprosesser for å kartlegge virkeligheten og lete etter prosessforbedringer.
 • Kan foreslå tiltak for styring og drift av bedriftens digitale ressurser

Generell kompetanse

 • Kan forstå mulighetene og utfordringene ved digitalisering
 • Kan bidra til nytenking og innovasjon der digitalisering brukes som et strategisk forretningsverktøy
 • Kunne analysere og kommunisere ulike problemstillinger innenfor digital forretningsutvikling

Samlinger

Dette emnet er tilrettelagt for kandidater som er i jobb. Undervisningen gjennomføres som nett- og samlingsbasert.

Timeplan (tentativ)

18. januar, kl. 10.00 – 15.00 Introduksjonsforelesning - Digitalisering, forretning​​​sutvikling
Vesterålen campus

19. januar, kl. 09.00 – 15.00 Digitalisering - Informasjonsteknologi
Vesterålen campus

16. februar, 09.00 – 15.00 Organisasjon - Ledelse
Digital


15. mars Utlevering arbeidskrav

16. mars, kl. 09.00 – 15.00 Innovasjon og forretningsutvikling
Digital​

12. april Innlevering arbeidskrav

13. april, kl. 09.00 – 15.00 Bærekraft og digitalisering
Digital

04. mai, kl. 09.00 - 14.00 Oppsummering av kurs, eksamensforberedelse
Vesterålen campus

Slutten av mai Eksamen

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist er utløpt.
Studiepoeng 7,5
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Vesterålen

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist er utløpt.

Mer informasjon