Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 1.-7. trinn

Regional videreutdanning

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet i 2022.​​​


Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet og økt språkkompetanse. Det profesjonsrettede perspektivet er sentralt i emnet, hvor deltakernes faste læringsarena er deres eget klasserom og skole. Deltakerne vil således tilegne seg formalkompetanse på sin egen arbeidsplass. Dette emnet vil således være av en praktisk art, hvor kompetanseheving i klasserommet er prioritert.

Beskrivelse av studiet

Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet og økt språkkompetanse. Det profesjonsrettede perspektivet er sentralt i emnet, hvor deltakernes faste læringsarena er deres eget klasserom og skole. Deltakerne vil således tilegne seg formalkompetanse på sin egen arbeidsplass. Dette emnet vil således være av en praktisk art, hvor kompetanseheving i klasserommet er prioritert.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
- være kjent med grunnleggende engelsk grammatikk, og være i stand til å gjenkjenne og korrigere feil i engelskspråklig framstilling.
- være kjent med grunnleggende prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningssekvenser.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten
- kunne bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
- kunne planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov
- kunne veilede elever i deres språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
- få en bedre muntlig og skriftlig engelskkompetanse, og kunne formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
- kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

Jobbmuligheter

Engelsk 1 er et videreutdanningstilbud under KFK som kvalifiserer til undervisning i engelsk i 1.-7. trinn.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Samlinger i Vesterålen og på Helgeland.

Vesterålen (Stokmarknes)

Høst 2022 (onsdag – fredag)

14.-16.september

19.-21.oktober

16.-18.november

Vår 2023 (onsdag – fredag)

18.-20.januar

8.-10.mars

19.-21.april

Helgeland (Mo i Rana)

Høst 2022 (onsdag – fredag)

7.-9.september

12.-14.oktober

9.-11.november

Vår 2023 (onsdag – fredag)

1.-3.februar

15.-17.mars

26.-28.april

Kostnader

​Kostnader til semesteravgift og litteratur. I tillegg kommer studieavgift på NOK 60.000,-.

NB! Lærere som søker Udir om å bli en del av stipend- og vikarordningen vil få studieavgiften dekket. Det er derfor viktig å legge inn korrekt studieavgift når man søker via Udir.






Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mai 2022
​​

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved KfK engelsk 1-7

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb​ ved semesterstart.
Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. 

Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​​

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 


Oppstart
Oppstart for KfK engelsk 1-7 for studenter region Vesterålen onsdag 1. september kl 10:00, Hurtigruten Hus, Stokmarknes. For studenter som tar studiet på Mo onsdag 8. september kl 10:00, Campus Helgeland, Mo i Rana.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her:  

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit.  

​Pensum 
Slik finner du riktig pensum: 

​Utstyr 
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr: 
 
  • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
  • Hodetelefoner  
  • Webkamera

Tilrettelegging 
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen


Ofte stilte spørsmål om studiestart 



Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Vesterålen og Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mai 2022

Mer informasjon