Geriatri

Geriatri, gerontologi og faglig ledelse

Videreutdanning i Bodø

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved utdanningen Geriatri, gerontologi og faglig ledelse.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.
Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Frist for betaling og registrering er 1. september.

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned).

>> Les mer om registrering

 

Oppstart for utdanningen i Geriatri, gerontologi og faglig ledelse er i uke 38, mandag 20 september kl. 10.00. Høstsemesteret består av to fysiske ukesamlinger. I uke 38 er samlingen fra mandag til og med torsdag. I uke 41 er samlingen fra mandag til og med onsdag. Alle samlingsdagene fra kl. 09.00 til kl.14.00. Oversikten over klasserom for samlingsukene vil bli publisert på et senere tidspunkt.

 

Dersom restriksjonene i forhold til COVID-19 opprettholdes vil konsekvensene for høstsemesteret bli at de fysiske ukesamlingene utgår. Ukesamlingene vil da bli erstattet av virtuelle samlinger. Dette betyr at hovedmengden av forelesninger publiseres i uke 38 og 41. Forelesningene streames  og kan sees når man måtte ønske det. Mellom ukesamlingene publiseres enkelte forelesninger samt at tiden benyttes til arbeid med obligatorisk arbeidskrav.

Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan

Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

>> Timeplan

 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

 

Pensum

Slik finner du riktig pensum:

>> Pensum

 

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

•          PC/Mac/nettbrett med nettilgang

•          Hodetelefoner 

•          Webkamera

 

Tilrettelegging

Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen.

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart

>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart, og mye annet

 


Andelen eldre mennesker øker i Norge og i verden. Dette gir utfordringer for pleie og omsorg for de eldre, da alder er den vanligste faktoren for sykdom. 

Videreutdanning i geriatri, gerontologi og faglig ledelse bygger på den kompetanse som er resultat av bachelorutdanningen i sykepleie. Ved å ta denne videreutdanningen får studenten en faglig fordypning, og tilegner seg mer spesifikk kompetanse enn i bachelorutdanningen. 

Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse gir sykepleiere en fordypning og kompetanse i å arbeide med sentrale utfordringer i møtet med eldre mennesker med naturlig og sykelig aldring, på ulike nivåer i omsorgstjenesten. På denne måten skal videreutdannelsen bidra til at de eldre får sykepleie, pleie og omsorg av god kvalitet. Videreutdannelsen utgår fra Forskrift til rammeplan for videreutdanning i aldring og eldreomsorg.
 

Beskrivelse av studiet

Andelen eldre mennesker øker i Norge og i verden. Dette gir utfordringer for pleie og omsorg for de eldre, da alder er den vanligste faktoren for sykdom. 

Videreutdanning i geriatri, gerontologi og faglig ledelse bygger på den kompetanse som er resultat av bachelorutdanningen i sykepleie. Ved å ta denne videreutdanningen får studenten en faglig fordypning, og tilegner seg mer spesifikk kompetanse enn i bachelorutdanningen. 

Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse gir sykepleiere en fordypning og kompetanse i å arbeide med sentrale utfordringer i møtet med eldre mennesker med naturlig og sykelig aldring, på ulike nivåer i omsorgstjenesten. På denne måten skal videreutdannelsen bidra til at de eldre får sykepleie, pleie og omsorg av god kvalitet. Videreutdannelsen utgår fra Forskrift til rammeplan for videreutdanning i aldring og eldreomsorg.
 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

Ha inngående kunnskap om hvordan holdninger til alderdom konstrueres.

Ha inngående kunnskap om behandlingsprinsipper av geriatriske sykdommer, herunder forebygging og rehabilitering som fokus.

Ha avansert kunnskap om de eldres forutsetninger for mestring av funksjonssvikt og overgangssituasjoner i eldre år.

Ha inngående kunnskap om betydningen av faglig ledelse i pasientomsorg og endringsarbeid.

 

Ferdigheter

Kandidaten

Kan vise til hvordan rehabiliterende tiltak kan iverksettes i en tverrfaglig sammenheng.

Kan kritisk analysere problemstillinger med bakgrunn i fagområdets verdigrunnlag, kunnskaper i gerontologi og geriatri.

Kan kritisk analysere egen yrkesrolle og yrkesutførelse i eldreomsorg

Kan vurdere helsemessige følger av overgangssituasjoner

 

Generell kompetanse

Kandidaten

Kan bidra til faglig nytenkning og endringsprosesser i eldreomsorg.

Kan faglig begrunne og argumentere for pasientens helsebehov til relevante samarbeidspartnere.

Kan analysere relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i utøvelse av eget fag,  tverrfaglig samarbeid og faglig ledelse.

 

 

Jobbmuligheter

Studiet gir helsearbeideren kompetanse for arbeid i eldreomsorgen, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten i forhold til forebyggende, rehabiliterende og behandlende virksomhet. Utdanningen vektlegger også faglig ledelse og deltaking i utviklings- og utredningsarbeid i eldreomsorgen.

 

Videre utdanning

Studiet inngår som en valgfri del av Master i Klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Studiet er nett og samlingsbasert.

Høsten 2023: 

To fysiske samlinger. En digital samling mellom de fysiske

Alle samlinger, både fysiske og digitale, er på to dager.


Våren 2024: 

To fysiske samlinger. En digital samling mellom de fysiske

Alle samlinger, både fysiske og digitale, er på to dager.


Samlingsdatoer avklares våren 2023.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon