Grunnutdanning for føreprøvesensorer

Et studium for ansatte i Statens vegvesen.

Førerprøvesensorutdanningen skal sikre at landets førerprøvesensorer innehar kompetanse for å utøve sin rolle i tråd med gjeldende forskrift og bestemmelser. Førerprøvesensoren spiller en viktig rolle i arbeidet med nullvisjonen,- visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Studiet tilbys kun for ansatte i Statens vegvesen.

Beskrivelse av studiet

Førerprøvesensorutdanningen skal sikre at landets førerprøvesensorer innehar kompetanse for å utøve sin rolle i tråd med gjeldende forskrift og bestemmelser. Førerprøvesensoren spiller en viktig rolle i arbeidet med nullvisjonen,- visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Studiet tilbys kun for ansatte i Statens vegvesen.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er forbeholdt ansatte i Statens vegvesen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har trafikkfaglig kunnskap om føreropplæring og førerkompetanse
  • har kunnskap om Statens vegvesens formål, mandat, handlingsrom og betydning for trafikksikkerhetsarbeid samfunnet
  • har kunnskap om relevante forsknings- og utviklingsarbeid for føreropplæring og førervurdering

Ferdighet

Kandidaten

  • kan foreta selvstendige analyser og vurderinger i forhold til personlig og faglig utvikling
  • kan vurdere og utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse, både faglig, didaktisk og organisatorisk
  • kan planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere kandidattilpasset prøving av førerkortkandidater i samsvar med aktuelle bestemmelser, lærerplaner og kriterier

Generell kompetanse

Kandidaten

  • legger trafikk- og vurderingsfaglig kompetanse til grunn for sitt arbeid som førerprøvesensor
  • har evne til å se trafikksikkerhetsarbeid og førerprøven i et overordnet samfunnsmessig og kulturelt perspektiv
  • har utviklet endrings- og utviklingskompetanse og kan bidra til å sette standard samt videreutvikle en pålitelig og gyldig førerprøve.

Jobbmuligheter

For ansatte i Statens vegvesen vil gjennomførte og godkjente emner i studiet kvalifiserer for å være førerprøvesensor i ulike førerkortklasser.

Søknadsfrist og opptak

Studiepoeng 50
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Mer informasjon