Idrett, bachelorfordypning, deltid

Kortere studium på Meråker

​​​

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Idrett bachelorfordypning, deltid.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer.  Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 


Oppstart

Mandag 23. august kl. 10.00 i auditorium Meråker videregående skole.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 
>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang
 • Hodetelefoner 
 • Webkamera
Tilrettelegging
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Har du lyst til å lære mer om forskning og utviklingsarbeid relatert til idrett, og samtidig satse på en karriere innen langrenn eller skiskyting? Da er dette studiet noe for deg! Studiet er lagt til Meråker og er et deltidsstudium tilrettelagt for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og skiskyting. Meråker er snøsikkert om vinteren og har et aktivt skiidrettsmiljø knyttet til Meråker videregående skole. Nord universitet samarbeider med den videregående skolen, og her får du svært gode treningsforhold til alle årstider.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst til å lære mer om forskning og utviklingsarbeid relatert til idrett, og samtidig satse på en karriere innen langrenn eller skiskyting? Da er dette studiet noe for deg! Studiet er lagt til Meråker og er et deltidsstudium tilrettelagt for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og skiskyting. Meråker er snøsikkert om vinteren og har et aktivt skiidrettsmiljø knyttet til Meråker videregående skole. Nord universitet samarbeider med den videregående skolen, og her får du svært gode treningsforhold til alle årstider.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever at man har bestått 30 studiepoeng av idrett årsstudium

Læringsutbytte

KUNNSKAP


Studenten:

 • har bred kunnskap om aktuelle metoder for forskning i idrett
 • har forståelse av statistiske metoder til bruk i FOU arbeider
 • Har kunnskap og innsikt i utviklingsarbeid og forskning innenfor idrettsvitenskap

FERDIGHET

Studenten:

 • kan utføre målinger, og beherske begreper som måle nivå, råskårer og standardskårer og standard avvik.
 • kan foreta enkle statistiske beregninger.
 • kan sammenfatte og presentere resultatene av analysene.
 • kan gjennomføre et vitenskapelig prosjekt med utarbeiding av problemstilling, planlegging, datainnsamling og presentasjon (muntlig og skriftlig).
 • kan benytte enten litteraturstudier, et praktisk-pedagogisk opplegg, eksperimentelle studier, spørreskjemaundersøkelser for å svare på en problemstilling innenfor idrett.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan utvikle problemstillinger og metoder
 • kan finne, vurdere og henvise til ulike metoder innen kvalitativ og kvatitativ forskning i idrettsvitenskap
 • kan anvende kunnskap for å gjennomføre forsknings- og utviklingsarbed
 • kan ulike aspekter for å vurdere gjennomførbarhet av et prosjekt
 • kan etiske retningslinjer
 • kan formidle eget arbeid på en forståelig måte gjennom vitenskapelig skrift og tale.

Jobbmuligheter

Utdanninga gir kvalifikasjoner for ulikt trenerarbeid i organisert og uorganisert form (f.eks. treningssenterbransjen) samt annet arbeid relatert til idrett, prestasjonsutvikling, fysisk aktivitet og folkehelse.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad i idrettsvitenskap (180stp). Studiet kan også tas som del av en selvvalgt bachelorgrad/fagbachelorutdanning. Med bachelor i idrettsvitenskap, eller selvvalgt bachelor, med minimum 60 stp idrett, vil du kvalifisere for opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap mastergradsstudium ved Nord universitet, Levanger, eller mastergradsstudier ved andre institusjoner.

Kostnader

I løpet av studiet må det påregnes kostnader til innkjøp av bøker og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet definert som Meråker kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Meråker kommune (studiestedet). Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.

Dette studiet er spesielt tilrettelagt for toppidrettsutøvere. Det kreves en avgift for denne toppidrettstilretteleggingen. Avgiften dekker tilgang til styrkerom, haller, langrennsløyper, rulleskiløyper samt tilgang til andre anlegg i tilknytning til studiested. Avgiften dekker også daglig treningsoppfølging, oppfølging på to samlinger og tilgang til testlab med blant annet spesial tredemølle for ski, samt video og datautstyr nødvendig for teknikkanalyse.

Avgiften er samlet kr 16.000,- og dekker hele halvårsenheten (2 semester).


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Levanger (Meråker)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022

Mer informasjon