Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere

Utdanning av utrykningsinstruktører skal bidra til at operativ kompetanse i akuttetater blir tilegnet, vedlikeholdt og videreutviklet. Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis ervervet en unik trafikkfaglig kompetanse. Studiet bygger på denne kompetansen slik at trafikklærere kan bidra i opplæringen av utrykningsførere. Studiet tar gjennom teori og praktiske øvinger sikte på å tilføre den trafikkfaglige, -pedagogiske og -didaktiske kompetanse som trengs for å gjennomføre og organisere opplæringen i samsvar med opplæringsforskrift og læreplan for kode 160.

Beskrivelse av studiet

Utdanning av utrykningsinstruktører skal bidra til at operativ kompetanse i akuttetater blir tilegnet, vedlikeholdt og videreutviklet. Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis ervervet en unik trafikkfaglig kompetanse. Studiet bygger på denne kompetansen slik at trafikklærere kan bidra i opplæringen av utrykningsførere. Studiet tar gjennom teori og praktiske øvinger sikte på å tilføre den trafikkfaglige, -pedagogiske og -didaktiske kompetanse som trengs for å gjennomføre og organisere opplæringen i samsvar med opplæringsforskrift og læreplan for kode 160.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Trafikklærerutdanning fra Statens trafikklærerskole eller to-årig trafikklærerutdanning ved Nord universitet eller tilsvarende.

 • Godkjenning som trafikklærer lette kjøretøyer (kl B).
 • Yrkespraksis som utrykningsfører på heltid av minst ett års varighet eller minst tre år på deltid.
 • Inneha gyldig kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160).
 • Førerrett i minst tre år for klasse B. Pluss førerrett i minst én av klassene A, C, C1, D eller D1.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til kjøretøys konstruktive kjøreegenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring
 • har kunnskap om vegtrafikksystemet og virkningen av samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i veitrafikkbestemmelsene knyttet til utrykningskjøring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre utrykningsoppdrag på en trafikksikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle utrykningsføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i utrykningsforskrift og læreplan for utrykningsføreropplæring
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til utrykningskjøring
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Jobbmuligheter

Gjennomført og bestått studium kvalifiserer for godkjenning som utrykningsinstruktør i henhold til forskrift nr 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) fastsatt av Vegdirektoratet den 12. 06. 2009

Samlinger

Samlinger i høst- og vårsemester.

Første samling i uke 38 og 39, 2022. Vi planlegger for tre til fire samlinger à en uke i vårsemesteret.

Kostnader

Studie- og semesteravgift samt utgifter til læremateriell.
Studieavgift i 2022 ​​er 113 000.
For emne UTR960 (første samling) og emne UTR970 må utrykningsbilen være godkjent som lærevogn, og utstyrt med ekstra pedalsett for ledsager.​
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mai 2022
Studiepoeng 20
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mai 2022

Mer informasjon