Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere

Utdanning av utrykningsinstruktører skal bidra til at operativ kompetanse i akuttetater blir tilegnet, vedlikeholdt og videreutviklet. Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis ervervet en unik trafikkfaglig kompetanse. Studiet bygger på denne kompetansen slik at trafikklærere kan bidra i opplæringen av utrykningsførere. Studiet tar gjennom teori og praktiske øvinger sikte på å tilføre den trafikkfaglige, -pedagogiske og -didaktiske kompetanse som trengs for å gjennomføre og organisere opplæringen i samsvar med opplæringsforskrift og læreplan for kode 160.

Beskrivelse av studiet

Utdanning av utrykningsinstruktører skal bidra til at operativ kompetanse i akuttetater blir tilegnet, vedlikeholdt og videreutviklet. Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis ervervet en unik trafikkfaglig kompetanse. Studiet bygger på denne kompetansen slik at trafikklærere kan bidra i opplæringen av utrykningsførere. Studiet tar gjennom teori og praktiske øvinger sikte på å tilføre den trafikkfaglige, -pedagogiske og -didaktiske kompetanse som trengs for å gjennomføre og organisere opplæringen i samsvar med opplæringsforskrift og læreplan for kode 160.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Trafikklærerutdanning fra Statens trafikklærerskole eller to-årig trafikklærerutdanning ved Nord universitet eller tilsvarende. Autorisasjon som trafikklærer lette kjøretøyer (kl B). Yrkespraksis som utrykningsfører på heltid av minst ett års varighet eller minst tre år på deltid. Inneha gyldig kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160). Førerrett i minst tre år for klasse B og A, C eller D.

Jobbmuligheter

Gjennomført og bestått studium kvalifiserer for godkjenning som utrykningsinstruktør i henhold til forskrift nr 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) fastsatt av Vegdirektoratet den 12. 06. 2009

Samlinger

Samlinger i høst- og vårsemester. Første samling er i uke 38 og 39 2021.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mai 2021
Studiepoeng 20
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mai 2021

Mer informasjon