Kroppsøvings- og idrettsvitenskap

Mastergrad i Levanger

​​Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap
 
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter. 
 
Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.
 

Program/oppstart - Levanger

Onsdag 17. august
10:00 Oppstart på studieprogrammet i Ho161

Program:
 • Velkommen
 • Møte med fagansatte på studieprogrammet. Visning av digital åpningsseremoni i klassene. Introduksjon til studieprogrammet. Informasjon om fadderuka
 • Lett servering
 • Fadderopplegg
Torsdag 18. august – obligatorisk
10:15 - 12:00 Obligatorisk oppmøte til orientering


Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan  
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:  
 
>> Timeplan​  
  
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
  
Pensum  
Slik finner du riktig pensum:   
 
>> Pensum​  
  
Utstyr  
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:   
  
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang   
 • Hodetelefoner    
 • Webkamera    
Tilrettelegging   
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september.  
 
  
Ofte stilte spørsmål om studiestart  
 

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.  
  

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høyere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet har vært en del av studietilbudet ved Campus Levanger siden 1978, og har dermed lang tradisjon og en solid faglig basis. Studiet passer godt for lærere på ulike nivå som har kroppsøving/friluftsliv/idrett i fagkretsen og bachelorkandidater med idrett og/eller friluftsliv i fagkretsen. Undervisningen er organisert i samlinger i to av fire emner i første studieår. Studiet kvalifiserer for forskningsarbeid og doktogradsstudier.

Beskrivelse av studiet

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høyere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet har vært en del av studietilbudet ved Campus Levanger siden 1978, og har dermed lang tradisjon og en solid faglig basis. Studiet passer godt for lærere på ulike nivå som har kroppsøving/friluftsliv/idrett i fagkretsen og bachelorkandidater med idrett og/eller friluftsliv i fagkretsen. Undervisningen er organisert i samlinger i to av fire emner i første studieår. Studiet kvalifiserer for forskningsarbeid og doktogradsstudier.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Følgende utdanninger gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving:

 • 4-årig allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning med 60 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv som del av denne utdanningen.
 • 3-årig lærerutdanning med 60 stp videreutdanning i kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
 • 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
 • Fullført og bestått de tre første studieår av 4-årig grunnskolelærerutdanning med 60 stp kroppsøving.
 • 3-årig førskolelærer-/barnehagelærerutdanning med 60 stp videreutdanning i kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
 • Annen bachelorgradsutdanning med minimum 80 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
 • Bachelorgrad i fysioterapi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet masterutdanning har kandidaten avanserte kunnskaper i kroppsøvings- og idrettsvitenskap som gjør at kandidaten kan planlegge, gjennomføre og vurdere forsknings- og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

Gjennom studiet har kandidaten også tilegnet seg spesialisert kunnskap som kan bidra til å skape ønskede endringer innenfor kroppsøving og idrett i et samfunnsperspektiv.

KUNNSKAP

Har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske og metodiske tilnærminger som er vanlige i kroppsøvings- og idrettsvitenskap.

Har tverrfaglige kunnskaper om læring og utvikling som kan brukes på kroppsøvings- og idrettsfeltet og i samfunnet ellers.

FERDIGHETER

Kan arbeide selvstendig med vitenskapelige problemstillinger og oppgaver innen kroppsøving og idrett.

Kan vurdere teori og metodiske framgangsmåter i fagfeltet kroppsøving og idrett på en kritisk måte.

Kan anvende faglig og didaktisk kunnskap på et høgt nivå for å kunne legge til rette for fysisk aktivitet på ulike arenaer i samfunnet.

GENERELL KOMPETANSE

Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer.

Kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til fagområdet.

Kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet.

Jobbmuligheter

Ved fullført studium tildeles graden Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid, forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Videre utdanning

Ved fullført studium tildeles graden Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Studiet kvalifiserer studentene for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Utenlandsopphold

Du kan reise på utveksling til utlandet våren i ditt første studieår.


Du kan blant annet reise til:

Københavns Universitet, Danmark:

NNEK15011U Kvalitative metoder (15 ECTS)

NNEK15002U Selvvalgt prosjektmodul – Anvendt idrætsanalyse (15 ECTS)

Samlinger

Undervisningen er organisert i samlinger i MKI110 Statistikk og metode samt MKI130 Vitenskapsteori og metodespesialisering i studieåret 2022-23. For øvrig ukentlig undervisning og arbeid. Emneplanene viser oversikt over samlingene.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022

Mer informasjon