Sørsamisk 3

Kortere studium i Levanger

Sørsamisk 3 er delt inn i hoveddelene språk, kultur, litteratur og fagdidaktikk og bygger på Sørsamisk 2 (30 studiepoeng). Studiet kan inngå i en bachelor-/masterutdanning, f.eks. lærerutdanning. Som ledd i en lærerutdanning vil 60 studiepoeng i sørsamisk gi undervisningskompetanse i sørsamisk i grunnskole eller videregående skole.

Beskrivelse av studiet

Sørsamisk 3 er delt inn i hoveddelene språk, kultur, litteratur og fagdidaktikk og bygger på Sørsamisk 2 (30 studiepoeng). Studiet kan inngå i en bachelor-/masterutdanning, f.eks. lærerutdanning. Som ledd i en lærerutdanning vil 60 studiepoeng i sørsamisk gi undervisningskompetanse i sørsamisk i grunnskole eller videregående skole.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Gjennomført og bestått Sørsamisk 2 (30 stp) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet eller tilsvarende studium ved andre institusjoner i Norge eller Sverige.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om samisk språklære med vekt på fonologi, morfologi og syntaks
 • har kunnskap om dialektvariasjon og transkripsjonsvariasjoner innenfor sørsamisk
 • har god kunnskap om den nyere samiske diktningen
 • har inngående kunnskap om analyse av skjønnlitterære tekster
 • har inngående kunnskap om ulike litteraturteoretiske retninger og litterære metoder
 • har kunnskap om ulike teoretiske og metodiske tilnærmingsmetoder i utforskning av samisk og annen urfolkslitteratur

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere sørsamiske tekster med hensyn til morfologi og syntaks og anvende teoretisk tilnærmingsmåte i analysen
 • kan presentere, drøfte og analysere kritisk ulike typer skjønnlitterær tekst
 • kan formidle kunnskap om nyere samisk litteratur og litteraturhistorie
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning om og med samiske tekster på ulike trinn i skolen og reflektere kritisk over egen praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle relevant fagstoff om sørsamisk språk
 • kan utvikle og styrke egen språklig og språkdidaktisk kompetanse
 • kan legge til rette for kunnskapsbasert utvikling av elevers skriftlige og muntlige kompetanse i samisk
 • kan formidle relevant fagstoff om samisk og annen urfolkslitteratur
 • utvikle og styrke egen tekstfaglige og litteraturdidaktiske kompetanse

Jobbmuligheter

Sørsamisk 1, 2 og 3 (til sammen 90 stp) kan tas som EVU for lærere eller inngå i en pågående lærerutdanning. Med en mastergrad i et skolefag vil Sørsamisk 1, 2 og 3 sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i samisk i grunnskole og videregående skole. Det er også behov for sørsamisk kompetanse i offentlig forvaltning, litteratur og kulturformidling, forlag, medier, oversettelse, språk og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek og arkivarbeid m.m.

Videre utdanning

Sørsamisk 3 gir grunnlag for opptak til mastergradsstudier i sørsamisk, for eksempel ved UiT.

Samlinger

Fysiske samlinger høsten 2022: Ukene 35, 39, 48

Digitale samlinger høsten 2022: Ukene 37, 40, 42

Fysiske samlinger våren 2023: Ukene 3, 7, 17

Digitale samlinger våren 2023: Ukene 5, 8, 15

I hver av ukene vil undervisningen foregå på følgende dager og klokkeslett:

 • mandager og tirsdager fra 0900 til 1500
 • onsdager fra 0900 til 1130

Med forbehold om endringer og justeringer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Sørsamisk 3
 
Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.


Oppstart 
Oppstart for SMI5001 Sørsamisk 3 er mandag 29. august kl. 09.15 på Røstad, Levanger, Møtesalen 4223, andre etasje Nylåna. Velkommen.
 
En oversikt over samlinger/undervisningsdager og tidspunkt finner du på studieprogramsiden: Sørsamisk 3- Ta din utdanning ved Nord universitet​. Detaljert semesterplan deles ut ved studiestart.


Timeplan, pensum og annnen informasjon

Timeplan 
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.  
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 
 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum 
Slik finner du riktig pensum: 

Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera  
Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 
Ofte stilte spørsmål om studiestart 


​​
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022

Mer informasjon