Vannkjemi

Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi

​Studiet vil gi studentene grunnleggende kompetanse i kjemi med fokus på vannkjemi, vannbehandlings og fiskens miljøkrav med særlig relevans for produksjon av laks og marin fisk.

Beskrivelse av studiet

​Studiet vil gi studentene grunnleggende kompetanse i kjemi med fokus på vannkjemi, vannbehandlings og fiskens miljøkrav med særlig relevans for produksjon av laks og marin fisk.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

«Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

 • Har grunnleggende kunnskap om kjemiske prosesser i vann, og kunne beskrive og beregne disse med bruk av formelverk og grunnleggende kjemikunnskap ervervet i kurset.
 • Kan forstå fiskens miljøkrav relatert til livsstadium, samt kan beskrive sammenhengen mellom vannkjemi, fysiologi og biologisk resultat.
 • Har kjennskap til de vanligste vannbehandlingsteknologier og kan regne på effekt og dimensjonering basert på underliggende kjemiske lover og formelverk

Ferdigheter
Studenten

 • Kan bestemme hvorvidt en kjemisk reaksjon er en syre-base, red-oks eller fellingsreaksjon.
 • Kan avgjøre hvorvidt en kjemisk reaksjon vil skje spontant under gitte miljøbetingelser.
 • Kan beregne kjemikaliebehov av vanlig brukte kjemikalier samt luftekapasitet/tid og løselighet av gasser under gitte miljøbetingelser.
 • Kan vurdere og beregne hvorvidt spesielle produksjonsforhold vil kunne gi kroniske eller akutte vannkjemiske problemer.

Generell kompetanse
Studenten

 • Har omsatt skjult/praktisk kompetanse til formell kjemikompetanse.
 • Kan bruke Excel til enkle beregninger av likevektsreaksjoner, gassmetning og vannbehov.
 • Har erfaring i muntlig og skriftlig framlegging.

Samlinger

 • Første samling er fokusert på generell kjemiforståelse, grunnstoffer og molekyler, kjemiske aggregattilstander, likevektsreaksjoner, syrer og baser, red-oks reaksjoner og fellingsreaksjoner.
 • Andre samling er fokusert på vannkjemi og fiskebiologi, med vekt på laksens livssyklus, utviklingsbiologi samt viktige fysiologiske prosesser og betydningen av vannkjemi for disse.
 • Tredje samling har som tema vannbehandling, teknologi og praktisk tilnærming til vannkjemi, inkludert målemetoder og beregninger.
 • Samlingstidspunkt vår 2023:
 • Samling 1: 28-29. mars.
 • Samling 2: 26-27. april
 • Samling 3: 24-25. mai

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 23. februar 2023
Studiepoeng 10
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Gildeskål

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 23. februar 2023

Mer informasjon