Emnebeskrivelse for 2022/23
Akvakultur
AK122F
Emnebeskrivelse for 2022/23

Akvakultur

AK122F
Emnet fokuserer hovedsakelig på oppdrett av typiske fiskearter fra Nord-atlanteren, spesielt laks, kveite, torsk og rensefisk. Miljørelaterte og etiske spørsmål, fremtidsrettete teknologier samt status og utfordringer ved akvakulturnæringen vil også være en del av emnet.
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet Bachelor i biologi eller studentene kan dokumentere tilsvarende kunnskaper.
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet Bachelor i biologi.

Når emnet er gjennomført skal studenten:

Kunnskap: Studenten skal

 • Ha oversikt om fiskens tilpasning til livet i akvatiskmiljøet
 • Kunne vise grunnleggende kunnskap om vannkvalitet og behandlingsmetoder og dets betydning i produksjon.
 • Ha oversikt over norsk oppdrettsnæringen historie, organisasjon, lovgivning, produksjonsvolum.
 • Skal ha bred kunnskap om de generelle prinsippene vedrørende oppdrett inkludert fiskehelse av laks, kveite, torsk og rensefisk.
 • Ha grunnleggende kunnskap om produksjonsprotokoller av levende fôr og dens betydning for yngelproduksjon.
 • Ha innsikt i velferdsaspektet i akvakulturproduksjon, bærekraft og hovedfaktorene som påvirker sjømatkvalitet.
 • Kjenne til forskningsarbeid og utfordringer.

Ferdigheter:

Studenten skal

 • Beherske prinsippene som brukes i oppdrett av fisk fra egg til høsting.
 • Kunne beherske relevante teknikker på teoretisk nivå.
 • Ha evne til å tilegne seg oppdatert kunnskap i fagområde.

Generell kompetanse:

Studenten skal

 • Kunne formidle sentrale problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • Være i stand til å diskutere ulike utfordringer i havbruksnæringen, slik som velferd og bærekraft.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.
Obligatorisk for Joint Bachelor Degree in Animal Science
Forelesninger, lab-arbeid, ekskursjoner.
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering (SV):

 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav (AK), flervalgstest(er), godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent for at emnet kan bestås
Blyant, penn, linjal og tospråklige ordbøker.